Competenties

Sandra Vlassak heeft de volgende competenties.

Vakinhoudelijk:

Persoonlijk: